Handelsbetingelser

Senest opdateret 01/02-2020

Handelsbetingelser – myPallet digitale markedsplads, www.myPallet.dk/markedsplads

Vores virksomhedsoplysninger

myPallet ApS, Stadionsvej 14, DK-8700 Horsens

Telefon: +45 53534400

E-mail: support@myPallet.dk

www.myPallet.dk

CVR nr.: 39184494

Generelle oplysninger

myPallet markedsplads er en B2B platform, dvs. på myPallet markedsplads er det ene og alene forbeholdt, at virksomheder kan handle med hinanden.

Det betyder samtidigt at alle priser som er oplyst på myPallet markedsplads er eksklusiv moms.

Er du privatkunde kan du ikke handle via myPallet.

myPallet faciliterer en direkte handel mellem Sælger og Køber på baggrund af Sælger eller Købers annonce fremsendt til myPallet.

Du modtager varen fra Sælger. Sælgeren (eller myPallet, hvis myPallet bestilles til håndtering af transport) leverer varen indenfor 1-5 arbejdsdage. Ved handel af nye EUR paller kan leveringstiden i enkelte tilfælde være op til 10 arbejdsdage.

Noter, at myPallet har ingen fysiske varelagre og varetager blot opgaven som formidler.

Det eneste du som Køber betaler er; varens pris, et mindre håndteringsgebyr til myPallet og evt. fragt (levering).

Det eneste du som Sælger betaler er; et mindre håndteringsgebyr til myPallet og evt. fragt (levering).

myPallet har ingen lagre. Varen sendes direkte til dig fra Sælger.

Indeholder din ordre varer fra flere forskellige Sælgere, vil du modtage flere ordrebekræftelser og fakturaer. Du vil desuden modtage din ordre af flere leveringer.

Her handles transportemballage – kun transportemballage

Alle virksomheder, uanset størrelse, kan med fordel handle på myPallet markedsplads i et professionalt online miljø specifikt for handel med paller og anden transportemballage.

Eksempel på varer der kan handles på myPallet markedsplads: Alle former for paller i træ, paller i plastik, transportbure, transportkasser, spændbånd og lign.

Kopivarer må ikke sælges på myPallet markedsplads.

Har du spørgsmål til om en specifik vare kan handles via vores markedsplads, så kan du sende en forespørgsel på email til: support@myPallet.dk

Enhver forsøg på handel med andre varer vil afvises i forbindelse med vores valideringsprocess af enhver annonce.

Annoncens indhold og Annoncørens forpligtelser

Som annoncør på myPallet markedsplads forpligter du dig til, at indhold og billedemateriale, er i overensstemmelse med den fysiske vare der udbydes på myPallet markedsplads.

Du indestår desuden for at den pågældende vare er reel og findes.

Dette gælder, uanset om oprettelsen af annonce, sker via vores app, website eller igennem automatisk overførsel ved hjælp af integration.

Hvis det ønskes, at myPallet opretter annoncer på baggrund af kopiering fra hjemmesider eller lign. digitale medier er du forpligtet til at indhente licens og samtykke fra trediemand forud for samarbejde.

Bemærkes det af vores regelsæt ikke følges kan du potentielt blive ekskluderet.

Som annoncør er du forpligtet til straks, at informere myPallet, hvis din vare sælges igennem andre salgskanaler, så vi kan lukke din annonce. Såfremt et varesalg ikke kan gennemføres pga. annoncørens  manglende evne til at gennemføre et salg pga. at varen er solgt af andre salgskanaler – uden at informere myPallet om lukning af annonce – afregnes en bøde på Dkk 1000,- + moms til annoncøren.

Validering af alle annoncer

En myPallet medarbejder vil manuelt validere annoncens indhold og billeder inden annoncen uploades til vores digitale markedsplads. Vi har desuden flere systemtekniske funktioner der sikre, at vi opfanger så godt som alle falske annoncer. 

Har vi spørgsmål eller noteres der mangler til din annonce vil du blive kontaktet af os. Hører du ikke fra os, så vil annoncen være synlig på myPallet markedsplads så snart din annonce er valideret

myPallet har nultolerance overfor falske annoncer.

Falske annoncer

myPallet validerer alle annoncer for at undgå svindel og/eller falske annoncer.

Vi tager dette emne dybt seriøst og har en manuel process i forbindelse med validering af alle annoncer. myPallet er berettiget til at fjerne indhold og/eller hele annoncer fra myPallet markedsplads uden forudgående varsel. Dette sker hvis myPallet vurderer, at annoncen potentielt kan være falsk eller svindel (uægte).

Mistænkelige annoncer vil derfor ikke blive synliggjort på myPallet markedsplads.

Brugeren (og virksomheden) vil desuden straks blokeres fra at benytte myPallets produkter fremover. 

Er der sket svindel, involveres politiet, som vi naturligvis hjælper med alle relevante oplysninger

Som annoncør indvilliges det, at annoncøren holdes ansvarlig for det samtlige tab/omkostning som myPallet må erstatte eller lide, herunder omkostninger til rådgivning, som myPallet belastes som følge af indhold der kan krænke tredjemands ret eller stride mod lovgivningen.

I forbindelse med oprettelse af brugerprofil kræves det at virksomhedens CVR no. indtastes.

Vi validerer desuden løbende alle registrerede virksomheder (CVR no.). En kontrolfunktion som er sat i stand for at eliminere mistænkelig adfærd og svindel.

Priser

Det er gratis at tilgå myPallet markedsplads.

Vi arbejder efter princippet ‘Solgt eller Gratis’ dvs. du betaler kun når en handel bekræftes og afsluttes på myPallet markedsplads.

Vores aktuelle prisoversigt finder du under menupunktet ‘Priser’ på denne site.

Alle priser oplyst på myPallet markedsplads er eksklusiv moms, da vores markedsplads ene og alene henvender sig til erhvervslivet.

I forbindelse med fakturering vil moms blive opkrævet iht. de gældende momsregler i det specifikke land.

Betaling

myPallet faciliterer en direkte handel mellem Sælger og Køber på baggrund af Sælger eller Købers annonce fremsendt til myPallet.

myPallet afregner et transaktionsgebyr ved handel til både køber og sælger.

Det eneste du som Køber betaler er; varens pris (til Sælger eller myPallet), et mindre transaktionsgebyr til myPallet og evt. fragt (levering).

Det eneste du som Sælger betaler er; et mindre transaktionsgebyr til myPallet og evt. fragt (levering).

Transaktionsgebyret dækker over vores håndtering og administration for handel på myPallet markedsplads.

Dvs. validering af annonce, oprettelse, fremvisning og hosting af annonce på vores site, formidling af handel ml. Sælger og Køber, evt. levering og evt. håndtering af Købers betaling til Sælger.

Levering

myPallet oplyste leveringspriser er kun gældende til virksomheder placereret på Sjælland, Lolland/Falster, Fyn og Jylland samt brofaste øer i Danmark.

Det betyder nødvendigvis ikke, at vi ikke kan hjælpe med levering til virksomheder på ikke-brofaste øer. Det kræves, at du sender en forespørgsel til myPallet kundeservice på email: support@myPallet.dk for leveringpriser.

Færgetillæg og lign. er kun inkluderet i vores prisgivning, hvis oplyst.

Den forventede leveringstid er 1-5 arbejdsdage. Varen sendes direkte fra Sælger til leveringsadressen valgt i forbindelse med dit varekøb.

Hvis virksomheden er lukket, eller virksomheden ikke har givet samtykke til at varen må afstilles på din adresse, tager chaufføren varen med igen. Et nyt leveringstidspunkt vil blive aftalt. Noter, at du er ansvarlig for samtlige ekstra fragtomkostninger (og evt. omlastning/opbevaring) i forbindelse med ny levering.

Alle priser er eksklusiv transportforsikring.

myPallet forbeholder os ret til at annullere din ordre, hvis Sælger mod forventning ikke har din vare på lager eller til salg længere.

Fortrydelsesret

myPallet markedsplads er en B2B platform, dvs. på myPallet markedsplads er det ene og alene forbeholdt, at virksomheder kan handle med hinanden.

Fortrydelsesret gælder ikke for erhvervsdrivende iht. lovgivning.

Reklamation

Evt. reklamation skal ske straks, når du konstatere en fejl eller mangel. Du skal allerede ved modtagelse af varen foretage en grundig undersøgelse af, om varen er mangelfuld.

Det er derfor en god ide, at gemme annoncen og evt. korrespondance, indtil varen er modtaget.

Du er forpligtet til omgående skriftligt, at reklamere over mangler og du kan ikke senere påberåbe dig mangler, der kunne konstateres ved undersøgelsen.

Som udgangspunkt kan du kun gøre indsigelser, såfremt der er tale om væsentlige mangler.

Du kan ikke påberåbe dig mangler, hvis du undlader at reklamere omgående over senere konstaterede mangler, som du, ikke har konstateret eller burde have konstateret ved modtagelse.

Du er forpligtet til at dække vores omkostninger ved reklamationer der er ubegrundede, eller mangler, som vi ikke hæfter for.

Er reklamationen berettiget og godkendt af Sælger, vælger Sælger, om varen ombyttes, eller beløbet for den købte vare refunderes.

Sælger kan anmode om, at den reklamerede vare sendes til Sælgeren på nærmere angivet adresse. Du betaler for returnering af varen.

Husk at få et kopi af kvitteret fragtbrev for forsendelsen. Det kvitterede fragtbrev skal kunne udleveres til os eller Sælger, som dokumentation. Gem derfor oplysning om fragtomkostninger og kvitteret fragtbrev.

myPallet formidler et salg mellem Sælger & Køber. Reklamationer behandles derfor af den eller de Sælgere, der har leveret til dig.

Vi assisterer med håndtering af reklamationer og du bedes informere os på email: support@myPallet.dk

Hvis du er berettiget til at påberåbe misligholdelsesbeføjelse overfor os (evt. ophævelse af køb, forholdsmæssigt afslag eller erstatning), er Sælger forpligtet til via myPallet at opfylde dine krav.

Det er Sælger til enhver tid gældende reklamationsregler, der er gældende. myPallet skal kontaktes inden varen sendes retur, og varen må ikke sendes til os, da vi ikke råder over egne lagre.

Hvis varen alligevel sendes til myPallet – vil varen ikke blive modtaget – og du har selv ansvaret for den videre håndtering og alle omkostninger i samme forbindelse.

Vi dækker ikke generelle indirekte tab, eller udgifter til lastning, losning, overtidsbetaling eller andre udgifter i forbindelse returnering af en reklamationsvare.

Enhver tvist mellem Sælger, Køber (og/eller myPallet), som ikke kan løses, afgøres ved anvendelse af dansk ret. Tvister skal afgøres ved retten i Horsens, som aftalt værneting.

Anvendelse af Cookies og beskyttelse af dine personlige oplysninger

Cookies bruges til at registrere adfærd på din desktop, tablet eller mobiltelefon.

På den måde ved vi ved dit næste besøg, hvem du er, og kan derved skabe øget brugervenlighed for dig.

Der lagres ikke personfølsomme oplysninger i en cookie, men oplysninger om din adfærd f.eks. en indtastet e-mail og adgangskode i forbindelse med login.

En cookie lagres på din desktop, tablet eller mobil. På vores site kan du vælge at slå cookies helt fra.

myPallet beskytter dine oplysninger ved hjælp af tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger (f.eks. firewalls, datakryptering samt fysiske og administrative adgangskontroller til data og servere).

Disse foranstaltninger minimerere risikoen for misbrug, uautoriseret adgang, og lign.

Hvis du vurderer, at din brugerprofil er blevet misbrugt, bedes du straks kontakte os på support@myPallet.dk

myPallet lagrer kun personlige oplysninger i den lovmæssige periode.

Lukning af brugerprofil (konto)

Hvis du ikke længere ønsker en brugerprofil på myPallet markedsplads bedes du sende en email til vores kundeservice: support@myPallet.dk

myPallet kundeservice vil sikre at din brugerprofil lukkes ned.